VEĽKOOBCHODNÝ PREDAJ INTERNETOVEJ KONEKTIVITY

Táto služba je určená firemným zákazníkom, využívajúcich konektivitu na ďalší veľkoobchodný predaj, t.j. služba nie je určená koncovým klientom. Pripojenie je neagregované s kapacitami pre zákazníka až do 1 Gbps a distribuované zo SIXu až do miesta odovzdania prostredníctvom optickej nepretržite monitorovanej IP/MPLS/MEN siete s garanciou časovej dostupnosti. Pre poskytovanie služby využívame optické a metalické siete viacerých partnerov, preto sme schopní poskytnúť uvedenú službu takmer v akejkoľvek lokalite na celom Slovensku.