INTERNET

Poskytovanie Internetu

Internet poskytujeme prostredníctvom našej siete, ktorú budujeme a neustále rozširujeme od roku 2004. Pri stavbe siete využívame iba kvalitné, spoľahlivé a osvedčené zariadenia, ktoré zaručujú bezproblémový chod celej siete. Koncových zákazníkov v obytných domoch do siete pripájame pomocou optickej a metalickej kabeláže a rodinné domy najmodernejšou bezdrôtovou technológiou. Momentálne je pripojenie možné zriadiť vo vybraných lokalitách v okrese Žiar nad Hronom. K zákazníkom pristupujeme profesionálne a promptne riešime všetky ich požiadavky.

Parametre pripojenia

Pripojenie do internetu je dátovo a časovo neobmedzené, čiže mesačne sa platí iba fixný paušál podľa aktuálneho cenníka, ktorý nie je ovplyvnený množstvom stiahnutých dát ani dĺžkou času pripojenia na Internet. Firmy a podniky alebo aj náročnejší užívatelia určite ocenia možnosť pripojenia k Internetu viacerých počítačov naraz za nezmenený mesačný poplatok. Pripojenie je vo väčšine prípadov možné zriadiť do troch pracovných dní. V cene pripojenia je zahrnuté aj nastavenie a optimalizovanie počítača pre využívanie nášho internetového balíka.

Doplnkové služby

Samozrejmosťou je bezplatná nepretržitá technická podpora, kde je možné nahlásiť akékoľvek problémy, s ktorými sa stretnete. Každý zákazník má k dispozícií svoju privátnu sekciu - Zákaznícku zónu, kde má celé svoje konto "pod palcom".

Cenník Internetových programov

Vyberte lokalitu:
Umiestnenie:
Umiestnenie:
Umiestnenie: