INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

Všeobecné podmienky a reklamačný poriadok

Pre záujemcov a užívateľov našich služieb prístupu do Internetu, sú všeobecné zmluvné podmienky a reklamačný poriadok vrátane spôsobov riešenia sporov dostupné v nasledovnom dokumente:

Ostatné informácie

Ceny jednorazových a pravidelných platieb za službu Internet sú uvedené v cenníku, kde sú dosiahnuteľné parametre pripojenia, ktoré je dátovo a časovo neobmedzené.

V cenníku ďalších služieb sú uvedené druhy a ceny servisných služieb a administratívnych výkonov.

Zmluvné podmienky, ceny a podmienky prístupu k službe sú platné rovnako pre všetkých zákazníkov. Pre zdravotne postihnutých zákazníkov môžu byť poskytnuté zľavy.